Bila sva zelo zadovoljna s svetovanjem in predstavitvijo izdelkov. Upoštevali so najine želje in se nama čimbolj približali, tudi cenovno.
Odločila sva se za PVC okna, s katerimi sva zadovoljna in nimava nobenih pripomb glede kvalitete. Tudi vgradnja oken je potekala v skladu s tem, kar smo se dogovorili.
H končni odločitvi o izboru ponudnika so naju prepričala priporočila drugih in pa pripravljenost, da stranki čimbolj ustrežejo.