Pravno obvestilo

Pravno obvestilo in pogoji uporabe

O spletni strani

Upravljavec spletne strani www.mojeokno.si je Vikomerc Viljem Kotnik s.p. (v nadaljevanju: upravljavec).

Spletna stran je namenjena informativni predstavitvi poslovanja upravljavca v Sloveniji.

Uporabnik spletne strani naj si pred prvim obiskom prebere Pravno obvestilo in pogoje uporabe in tudi kasneje občasno pregleda veljavne Pogoje uporabe in določbe o varovanju zasebnosti, saj si upravljavec pridružuje pravico do njihove spremembe.

Pravice intelektualne lastnine

V skladu z Zakonom o avtorski in drugih sorodnih pravicah (ZASP) je upravljavec spletne strani nosilec avtorskih pravic nad vsemi vsebinami objavljenimi na spletni strani (besedila, fotografije, skice in načrti, avdio-video posnetki, itn.).

Vsebine so uporabniku na voljo izključno za njegovo osebno, tj. nekomercialno, rabo (čl. 50 ZASP). Brez pisnega dovoljenja upravljavca je tako prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje vsebin v komercialne namene. Z zakonom (čl. 48, 49, 51 ZASP) sta dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

Upravljavec je spletno stran oblikoval s potrebno skrbnostjo in se bo tudi v prihodnje po najboljših močeh trudil, da bo spletna stran zagotavljala tekoče in pravilne podatke.

Vsak uporabnik dostopa, pregleduje in uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost ter z vstopom in ogledom kateregakoli dela oziroma vsebine spletne strani potrjuje, da se strinja z omejitvami, navedenimi v tem Pravnem obvestilu in pogojih uporabe. Upravljavec spletne strani in avtorji vsebin, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval določbe v Pravnem obvestilu in pogojih uporabe ter predpise s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem slovenskim uporabnikom, zato je prilagojena slovenski pravni ureditvi. Upravljavec spletne strani ne zagotavlja tujim uporabnikom, da so vsebine na spletni strani skladne s predpisi, ki veljajo v drugih državah oziroma, da so izdelki in storitve upravljavca v drugih državah na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Tuji uporabniki so pri dostopanju in uporabi vsebin spletne strani dolžni ravnati skladno z veljavnimi predpisi njihove države.

Upravljavec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vse informacije in vsebine na spletni strani so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja.

Spletna stran vsebuje tudi hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so objavljene v pomoč uporabnikom pri iskanju dodatnih informacij. Ker upravljavec ne more zagotoviti nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na teh spletnih straneh oziroma za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pri dostopanju do in uporabi teh strani. Objava hipertekstualne povezave do spletne strani tretje osebe tudi ne implicira nikakršnega mnenja oziroma stališča upravljavca glede vsebin na tej spletni strani.

Varovanje podatkov

Osebni podatki
Upravljalec osebne podatke potrebuje iz razloga, da lahko učinkovito odgovori na povpraševanje.

Osebne podatke upravljalec uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila (npr. pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom). Osebnih podatkov se ne uporablja za drugo komunikacijo (npr. ciljano oglaševanje in pošiljanje oglasnih elektronskih sporočil), niti se jih ne posreduje tretjim osebam.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke. V času upravljanja osebnih podatkov ima uporabnik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z veljavnimi zakoni. Podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Pravica do obveščenosti

Če ima uporabnik kakršna koli vprašanja v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na kontakt upravljalca:

VIKOMERC, Viljem Kotnik s.p.
Dobrič 42, 3313 Polzela
PE: AJM Moje okno
E: info@mojeokno.si

Na podlagi zahteve, bo upravljalec, pisno in v skladu z ustreznimi predpisi, obvestil, katere osebne podatke je zbral.

Namen uporabe

Z oddajo podatkov preko spletnega obrazca, uporabnik dovoljuje upravljalcu obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnimi zakoni.

Navedene podatke lahko upravljalec obdeluje za lastne potrebe, do preklica privolitve, z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le za toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike, 5 let za vse ostale uporabnike ter do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima uporabnik, na zahtevo, možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Varovanje zasebnosti

Upravljalec zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost vaših podatkov. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu, s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno stran.