Ker cenimo vaše mnenje

KER CENIMO VAŠE MNENJE

Anketa o zadovoljstvu

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje. Hvaležni bomo, če nam pomagate in odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, da bomo lahko ocenili naše delo in produkte ter za naše naročnike postali še boljši.

Sploh neMaloDokajZelo
Cena
Blagovna znamka
Vrsta materiala (LES, PVC, ALU)
Lastna proizvodnja produktov
Priporočila
OdličnoDobroLahko bi bilo boljeSlaboJe nisem imel/-a
Predstavitvijo produktov
Celostno obravnavo naročnika
Izvedbo meritev na objektu
Komunikacijo
Vgradnjo produktov
OdličnoDobroLahko bi bilo boljeSlabo
Prijaznost monterske ekipe
Strokovnost monterske ekipe
Dokončanje del
Izvedba primopredajnega pregleda
Podajanje informacij o uporabi in rokovanju
Splošni vtis
V kolikor vgradnje produktov niste imeli, polja pustite prazna.
Kako bi ocenili zadovoljstvo z nami?